Zaměstnanci MLS Holice společně s vedením firmy již druhým rokem umístili ve vstupní hale své společnosti vánoční stromeček. Na stromečku visely mimo tradičních ozdob také kartičky se jmény dětí z Domova Malého Noe v Zambii a jej...

Co mají tyto názvy společného? Pomáhají dětem. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ve společnosti Olympus Přerov, na Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc, ve společnosti Hroší stavby ...

V neděli 16. prosince se v hostinci U Olinka ve Lhotce konalo zdobení vánočního stromečku dětmi. Děti také tvořítky vykrajovaly z těsta vánoční perníčky, které byly následně upečeny. Pro děti byly také nachystány různé výtvarn...

společnost Hroší stavby je dlouhodobým partnerem naší nadace. Pomáhá při organizaci našeho výročního benefičního koncertu, jehož je generálním partnerem, ale také je patronem již několika stromů v sadech Malého Noe. Z darů spole...

Díky Vám, štědrým dárcům, mohla zajistit naše nadace pořídit nové dioptrické brýle pro Klaudii. Děkujeme, že nám pomáháte – pomáhat.

Díky Vám, štědrým dárcům, mohla zajistit naše nadace pořídit nové dioptrické brýle pro Petříčka. Děkujeme, že nám pomáháte – pomáhat.

Společnost MLS Holice dlouhodobě pomáhá naší nadaci. Letos se společnost rozhodla prostřednictvím naší nadace podpořit speciální školu Jistota v Prostějově. Formou nadačního příspěvku jsme škole pořídili zobrazovací výukové za...

Jako každý rok prodává naše nadace před Vánoci nadační věci. Výtěžek letošního předvánočního prodeje věnujeme malé holčičce, Natálce, o níž najdete několik slov na přiloženém letáčku. V případě zájmu o koupi některé ...

11.11.2018 Paul Rausnitz – s nesmírným zármutkem v srdci oznamujeme bolestnou zprávu, že dne 11. listopadu 2018 vydechl ve spánku naposledy pan Paul Rausnitz, majitel společnosti Meopta a velký podporovatel dětí v péči naší nadace. By...

Naše nadace dlouhodobě pomáhá dětem v péči speciální školy, která slouží dětem s více zdravotními znevýhodněními. Tato škola, celým názvem „Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota o.p.s., Tetín 1506/1, Pr...