. . . Ivuška je veselá a chytrá pětiletá slečna, která se bohužel narodila s rozštěpením páteře a dalšími znevýhodněními. Její stav vyžaduje neurorehabilitační cvičení, které jsou nutné k udržení pohybových schopností. Ivu...

. . . Mezi podporovatele naší nadace, a také naše přátele, patří již dlouhá léta Prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. Tento výjimečný muž včera při příležitosti Dne české státnosti obdržel v Senátu PČR za svou práci Stříbrn...

. . . Děti v dětském domově v Přerově si v rámci rozvoje soběstačnosti každý školní den připravují společně s vychovateli odpolední svačiny a večeře. O víkendech a svátcích si pak vaří celodenní stravu. Jejich stávající ku...

. . . Rozhodli jsme se postupně vám přestavit kompletní tým Nadace Malý Noe. Nadace má ze zákona ustanovenou správní radu, dozorčí radu a čestný výbor. Všichni členové pracují v nadaci zdarma a náklady spojené s touto prací si hradí...

. . . II. ročník Gulášobraní uspořádala dne 26. 8. 2023 v Javoříčku nezisková organizace Nové Javoříčko v čele s Martinem Vyhlídalem, a to ve spolupráci se skupinou lidí z olomouckého klubu My Networking Club (MNC) v čele s Deni...

. . . Zasaď 🌳 a tím pomáhej 😍 – Park Malého Noe v Lipníku nad Bečvou Co se stane, když se stanete patronem 🌳 s Nadací Malý Noe? 👉 Pomáháte potřebným dětem v regionu Olomouckého kraje 👉 Pomůžete vytvořit příjemný p...

“Veronika znamená Vítězství”, nám napsala maminka ve své žádosti o nadační příspěvek pro svou dceru Veroniku. Verča se narodila se předčasně a časem prodělala mnoho operací. Nyní trpí dětskou mozkovou obrnou, epilepsií ...

Naše nadace dlouhodobě spolupracuje s Oddělením dětské následné intenzívní péče ve Vojenské nemocnici Olomouc. Podporujeme tam přímo konkrétní děti nebo pomáháme pořídit vybavení, které slouží pro více dětí. Takovým zaříze...

Rozhodli jsme se postupně vám přestavit tým Nadace Malý Noe. Nadace má ze zákona ustanovenou správní radu, dozorčí radu a čestný výbor. Všichni členové pracují v nadaci zdarma a náklady spojené s touto prací si hradí ze svého. Čest...

. . „Rostu se svým stromem” je název akce, kdy rodiče či prarodiče s dětmi nebo firmy či různé organizace sází jako patroni stromy. Zasadí strom, sledují jeho růst a rostou společně s ním. Zasadili jsme tak společně již 386 str...