Konají se většinou ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc v jejím koncertním sále Reduta. Po koncertu se koná společenské setkání spojené s dražbou výtvarných předmětů. Výnosy ze vstupného a z dražeb slouží k financování projektů nadace.

Benefiční koncert ve spolupráci se ZUŠ Žerotín v Olomouci se bude konat dne 7.6.2018 v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Výroční benefiční koncert ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí v Olomouci a společností Hroší stavby Morava se bude konat dne 2. listopadu 2018  na Hradisku v Olomouci. Vystoupí houslový virtuos pan Václav Hudeček za doprovodu hudebního tělesa Quinteto Moravia.