Konají se ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc ve slavnostním sále Klášterního Hradiska. Po koncertu se koná společenské setkání spojené s dražbou výtvarných předmětů. Výnosy ze vstupného a z dražeb slouží k financování projektů nadace. Generálním partnerem koncertu je tradičně společnost Hroší stavby Morava, a.s. Další koncerty pořádáme ve spolupráci se ZUŠ Žerotín a pěveckým souborem Muzikúra.

Výroční benefiční koncert ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí v Olomouci a společností Hroší stavby Morava se bude konat dne 1.12.2023  na Hradisku v Olomouci. Vystoupí herečka paní Ivana Jirešová, která bude zpívat a recitovat. Doprovodí ji lidová Muzika Frgál s primášem Martinem Zatloukalem.

Benefiční koncert ve spolupráci s pěveckým souborem Muzikúra se bude konat dne 27.2.2024, místo bude upřesněno.

Benefiční koncert ve spolupráci se ZUŠ Žerotín se bude konat dne 30.5.2024 v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci.