Děti, které podporujeme:

Adámek,  9 let  – Chlapec ve svých 4 letech dostal virové onemocnění, a to mu narušilo nervový systém. Potřebuje pravidelné neurorehabilitace.

Karolína, 14 roků – Nadace pořídila speciální kočárek – benecykl

Veronika, 7 let – Má těžké mentální postižení.  Potřebuje pravidelné rehabilitace.

Markéta – 2010 – Nadace pořídila dioptrické brýle

Iva, 5 let –  Má těžké mentální postižení.  Potřebuje pravidelné rehabilitace.

Robin, 3 roky – Má těžké mentální postižení.  Potřebuje pravidelné rehabilitace.

Samuel, 5 let – 2018 Má těžké mentální postižení.  Potřebuje pravidelné rehabilitace.

Tereza, 2015 – Má těžké mentální postižení.  Potřebuje pravidelné rehabilitace

Karel, 14 let – Trpí těžkým postižením pohybového aparátu. Pro možnost převozu v autě potřeboval speciální zádržní systém do auta

Antonín, 8 rokůMá těžké mentální postižení.  Potřebuje pravidelné rehabilitace.

Eliška, 6 roků – Má těžké mentální postižení.  Potřebuje pravidelné rehabilitace.

Anna, 14 roků – Má těžké mentální postižení.  Potřebuje pravidelné rehabilitace.

Sofie, 11 roků –  Stávající invalidní vozíček již nevyhovoval, a proto mu Nadace přispěla na nový vozíček.

Davídek, 10 let – Má poškozený mozkový centrální systém. Potřebuje pravidelné rehabilitace.

Ladislav, 10 let – Nadace pořídila chlapci dioptrické brýle

Josífek, 9 roků – V dětství prodělal těžký zánět mozku a díky tomu potřebuje komplexní péči. Je upoután na invalidní vozík. Bohužel stávající už nevyhovoval, a proto mu Nadace přispěla na nový vozíček.

Filip, 10 let – Nadace pořídila chlapci dioptrické brýle

Klárka, 9 let – Rehabilitace jsou zaměřené především na zpevnění celého trupu. Je nutná celodenní dopomoc při všech úkonech.

Jůlie, 3 roky – Od narození trpí několika vážnými zdravotními komplikacemi, které jsou zahrnuty pod názvem Marshall – Smithův syndrom. Jedná se o centrální opožděný psychomotorický vývoj. . Potřebuje pravidelné rehabilitace.

David, 10 roků – Narodil se mozkovou obrnou. Díky koupi tříkolky může posilovat dolní končetiny.

Eliáš, 2 roky – Trpí vzácnou dědičnou chorobou, při které dochází k úbytku svalových vláken. Potřebuje pravidelné rehabilitace.

Dominiček, 8 roků – Trpí mozkovou obrnou, epilepsií a chronickou bronchitidou. Nadace dlouhodobě pomáhá se zakoupením zdravotnických pomůcek, které nejsou hrazené ze zdravotního pojištění.

Dominik, 8let, postižení mozku a celková dystrofie. Nadace pořídila speciální vozíček.

Střední, základní a mateřská škola Jistota – pohonné hmoty. Pro zajištění dopravy do školy pro nízkopříjmových rodin se zdravotně znevýhodněnými dětmi.

Patrik, 13 let, posthypoxická encefalopatie.  Nadace zajistila invalidní vozíček.

David, 14 let, autista s mentální retardací. Chlapec trpí velkou nadváhou a díky elektrokolu je schopen se pohybovat na větší vzdálenosti.

František, 9 let, těžká mentální retardace s epilepsií. Rehabilitace podpoří celkovému fyzickému i psychickému stavu.

Bára, 13 let. Byly pořízeny dioptrické brýle pro úpravu zraku.

Lucie, 11 let, opožděný psychosomatický vývoj. Rehabilitace podpoří celkovému fyzickému i psychickému stavu.

Vojta a Tomáš, 6let, oba chlapci se narodili s Downovým syndromem spojené s hypotonii. Nadace zajistila individuální lekce logopedie a fyzioterapeutické pomůcky.

Dětský domov a Školní jídelna Lipník nad Bečvou – nákup jídla, vitamínů, doplňků stravy, oblečení a dalšího potřebného materiálu pro děti

Dětský domov a Školní jídelna Litovel – nákup jídla, vitamínů, doplňků stravy, oblečení a dalšího potřebného materiálu pro děti

Dětský domov a Školní jídelna Prostějov – nákup jídla, vitamínů, doplňků stravy, oblečení a dalšího potřebného materiálu pro děti

Dětský domov a Školní jídelna Přerov – nákup jídla, vitamínů, doplňků stravy, oblečení a dalšího potřebného materiálu pro děti

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice – nákup jídla, vitamínů, doplňků stravy, oblečení a dalšího potřebného materiálu pro děti

Vojenská nemocnice Olomouc

Následná intenzívní péče pro děti Vojenská nemocnice Olomouc – hudební a zvukový panel

Následná intenzívní péče pro děti Vojenská nemocnice Olomouc – taktilní panel

Následná intenzívní péče pro děti Vojenská nemocnice Olomouc – taktilní chodník

Následná intenzívní péče pro děti Vojenská nemocnice Olomouc – vibrační plošina

Následná intenzívní péče pro děti Vojenská nemocnice Olomouc – masážní trubice

Následná intenzívní péče pro děti Vojenská nemocnice Olomouc – medvědí objetí

Následná intenzívní péče pro děti Vojenská nemocnice Olomouc – houpací postroj

Následná intenzívní péče pro děti Vojenská nemocnice Olomouc – křeslo

Max, 7 let, je autista s ADHD. Byly pořízeny doplňky stravy, které jsou doporučeny pro děti s poruchou autistického spektra.

Tomáš, 10 let, autista. Pořízení tabletu pro účely názornějšího a kreativnějšího vzdělávání.

Edvin, 5 let, těžké postižení mozku a porucha hybnosti všech končetin.  Nadace pořídila rehabilitační tříkolku, která je určená pro rehabilitaci u dětí s poruchami hybnosti.

Dominik, 6 let, těžká psychomotorická retardace s epilepsii. Chlapci pomáháme již 4 rokem a nadace letos pořídila náhradní filtrační nosy ke tracheostomii.

Dětský Domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou – byly pořízené ochranné pomůcky proti COVID 19

Nicolas, 4 roky. Byly pořízeny dioptrické brýle pro úpravu zraku.

Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník – byly pořízené ochranné pomůcky proti COVID 19

Markéta, 11 let. Byly pořízeny dioptrické brýle pro úpravu zraku.

Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda Jeseník – byly pořízené ochranné pomůcky proti COVID 19

Dětský domov Šance, Olomouc  – byly pořízené ochranné pomůcky proti COVID 19

Michaela, 17 let, ležící děvčátko s dýchacími obtížemi, epilepsií a krmená sondou. Nadace ji pořídila elektrickou odsávačku pro pravidelné odsávání.

Tommy, 9 roků, narozený s mozkovým onemocněním. Neurorehabilitace pomůže s posílením svalstva.

Jakub, 6let, těžká asfyxie. Chodítko pomůže k celkovému rozvoji psychiky i fyzickému stavu.

Antonín, 3 roky, postižení mozku a celková dystrofie. Rehabilitace podpoří celkovému fyzickému i psychickému stavu.

Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov – byly pořízené ochranné pomůcky proti COVID 19

Vojta a Tomáš, 5let, oba chlapci se narodili s Downovým syndromem spojené s hypotonii. Nadace zajistila individuální lekce logopedie a fyzioterapeutické pomůcky.

Dominik, 7 let, posthypoxická encefalopatie. Nadace pořídila speciální invalidní vozíček.

Berenika 2016 speciální kolo

Eliška, 3 roky, autista. Pořízení tabletu pro účely názornějšího a kreativnějšího vzdělávání.

Karel, 11 let, postižení mozku a celková dystrofie. Rehabilitace podpoří celkovému fyzickému i psychickému stavu.

Josef, 4 roky, autista. Pořízení tabletu pro účely názornějšího a kreativnějšího vzdělávání.

Tereza, 6 let, postižení mozku a celková dystrofie.  Nadace pořídila speciální vozíček.

Markéta, 11 let. Nadace pořídila naslouchátko

Antonín, 3 roky, autista. Pořízení tabletu pro účely názornějšího a kreativnějšího vzdělávání.

Edvin, 5 let, postižení mozku a celková dystrofie. Rehabilitace podpoří celkovému fyzickému i psychickému stavu.

Viola, 13 let.  Byla pořízena rovnátka

Michal, 16 let, těžká mentální retardace a autismus. Nadace pořídila smart televizor, který umí Michal ovládat.

Dominik, 2 roky, centrální hypotomický syndrom. Pro lepší držení těla, byla pořízená speciální židlička.

Jakub, 14 let. Nové zubní rovnátka.

Brýle dětem, naše nadace poskytla i v roce 2020 Terezce, Petrovi a dalším dětem z rodin s příjmem na hranici životního minima příspěvek na brýle.

Dominik, 17 let, po těžké autohavárii. Byla poskytnuta speciální elektrická tříkolka pro snadnější přesun.

Dominik, 5 let, težká psychomotorická retardace s epilepsii. Chlapci pomáháme již 3 rokem a nadace letos pořídila odsávačku dýchacích cest a náhradní filtrační nosy.

Tomáš, 5 let, autismus. Pro lepší trávení času v přírodě nadace zajistila sportovní benecykl.

Fakultní nemocnice Olomouc, Dětská klinika – byl pořízen tablet s vybavením k zajištění kontaktu dítěte s rodiči. Prospěje k rychlejšímu uzdravení dítěte nebo u chronicky nemocných dětí ke zlepšení psychické a sociální pohody.

Vojenská nemocnice, Následná intenzívní péče pro děti – speciálně nastavitelný kočárek pro 14 letou Adélku s mentální retardaci a hybnou poruchou.

Nejstesami-mobilní hospic, z.ú. – byl pořízen tablet s vybavením k zajištění kontaktu dítěte s rodiči. Prospěje k rychlejšímu uzdravení dítěte nebo u chronicky nemocných dětí ke zlepšení psychické a sociální pohody.

Nejstesami-mobilní hospic, z.ú. – část dětských pacientů potřebuje na konci života také kyclík, který je možné dodávat v domácím prostředí kyslíkovým koncentrátorem.

Fakultní nemocnice Olomouc, Novorozenecké oddělení – včasná diagnostika screeningu sluchu a kojenecké váhy mohou odhalit včesné problémy u novorozenců. Z tohoto důvodu nadace pořídila tyto diagnostické přístroje.

Vojenská nemocnice, DIOP – byl pořízen tablet s vybavením k zajištění kontaktu dítěte s rodiči. Prospěje k rychlejšímu uzdravení dítěte nebo u chronicky nemocných dětí ke zlepšení psychické a sociální pohody.

Matyáš, 6 let, atypický autismus. Pro lepší možnost přesunu byl nadaci pořízen speciální vozík za kolo pro větší děti.

Vojta a Tomáš, 4 roky, oba chlapci se narodili s Downovým sydromem spojené s hypotonii. Nadace

zajistila individuální lekce logopedie.

Stella, 3 roky, genetická porucha. Díky pořízené speciální polohovatelné židličce, budou ulehčené změny poloh při sezení.

Klokánek Dlouhá Loučka – nadace pořídila pro děti vyžadující okamžitou pomoc ozónový generátor.

Dětský domov Lipník nad Bečvou – byly pořízené ochranné pomůcky proti COVID 19

Bertina, 3 roky, dětská mozková obrna. Byly uhrazené lekce intenzivní fyzioterapie.

Elenka, 6 let, těžká mozková obrna. Nadace pomáhá Elence již druhým rokem a letos pořídila speciální koupací sedátko.

Brýle dětem, naše nadace poskytla malému Adamovi, Gabriele, Petrovi, Michale, Adrianovi a dalším dětem z rodin s příjmem na hranici životního minima příspěvek na brýle. Dětem přejeme, aby skrz ty brýle viděly hezký svět plný úsměvů a lásky.

Elenka, je malá slečna s kombinovaným postižením včetně těžké mozkové obrny. Pro usnadnění pohybu a speciálního cvičení jsme ji pořídili speciální obleček.

Jirka, 6 let, trpí světloplachosti. Pro lepší trávení slunečních dní jsme pořídili okenní žaluzie.

Filip, 9 let, velké postižení ruky. Byla upravená speciální protéza.

Dominik, 3 roky, trpí kombinovaným postižením včetně těžké mozkové obrny. Pro usnadnění pohybu jsme ji pořídili speciální kočárek, odsávačka hlenu, speciální nosy na trachemoterapii.

Vojtíšek a Tomášek, 3 roky. Oba chlapci se narodili s Downovým sydromem spojené s hypotonii. Nadace pořídila speciální vzdělávací systém, na které děti procvičují rozumové cviky. Dále byly uhrazené speciální rehabilitace.

Dominik, 17 let. Je po vážné dopravní nechodě se učí chodit. Nadace pořídila elektrickou tříkolku, díky které je schopen se pohybovat.

Filípek, 2 roky, těžká mozková obrna. Pro potřebný život doma nadace pořídila mobilní rehabilitační stojan.

Maxík, 5 let, trpí poruchou autistického spektra, má problémy s řeči. Nadace pořídila logopedické pomůcky.

Amálka, 6 let, trpí vážnou poruchou dýchacího systému. Pro potřebný pobyt doma byl pořízen kyslíkový koncentrátor.

Šimonek, 11 let. Po otravě oxidem uhelnatým, trpí těžkým poškozením mozku. Nadace pořídila odsávačku a speciální matraci.

Izabela, 2 roky, trpí mozkovou obrnou. Byl zajištěn speciální kočárek.

Valentýnka – 3 roky, dívka  má špatný zrak. Žije s maminkou, která je v hmotné nouzi. Nadace uhradila dioptrické brýle.

Vlado  2 roky, chlapec trpí od narození Downovým sydromem a žije jen s maminkou. Nadace přispěla na léky.

Pepíček  2 roky, chlapec onemocněl herpetickým onemocněním, díky kterému nezvládne činnosti, které dříve běžně zvládal. Nadace přispěla na invalidní voziček a zakoupila speciální pojízdnou sedačku včetně stolečku.

Samík -14 let, chlapec trpí od narození mozkovou obrnou se závažným opožděním psychomotorického vývoje a srdeční vadou. Nadace zajistila a uhradila speciální autosedačku.

Vojtíšek a Tomášek  dvojčata 1,5 roků. Oba chlapci se narodili s Downovým sydromem spojené s hypotonii. Nadace pořídila houpací prkno s balanční deskou, na které děti procvičují stabilitu a obratnost, posilují svaly s rozvojem jemné a hrubé motoriky.

Filipek  4 roky, chlapec má špatný zrak. Žije sám s maminkou v hmotné nouzi. Nadace uhradila dioptrické brýle.

Kačenka -Tříletá Kačenka je plně závislá na pomoci své maminky. Nadace ji doplatila na zakoupení speciálního kočárku, který ji umožní správný a bezpečný sed. Kočárek byl částečně hrazen zdravotní pojišťovnou. Rehabilitační lehátko pro Jůlinku. Díky pomoci našich dárců má malá Jůlinka rehabilitační lehátko určené pro cvičení Bobathovy metody. Jůlinka je holčička, která po narození prodělala herpetickou meningoencefalitidu, její maminka je vdova se čtyřmi dětmi, o Jůlinku se musí starat celý den. Rehabilitační pomůcky do dětského domova. V dětském domově v Přerově se starají o dvě děti se svalovou dystrofií. Pro udržení jejich lepší pohyblivosti jsme zakoupili rehabilitační pomůcky.

Samuel – je chlapec po mozkové obrně, s kvadruspasticitou, srdeční vadou, na vozíku. Jeho maminka je samoživitelka s příjmem na hranici životního minima. Samuel potřeboval speciální koupací lehátko a vanový a sprchový nástavec v hodnotě 21.610,- Kč. Naše nadace pomohla a potřebné zařízení pro Samuela zakoupila.

Tamara a Jiří. Jde o dvě děti, které trpí epilepsií. Nadace jim zakoupila léky, které usnadňují aplikaci v případě záchvatu. Běžný lék se aplikuje do konečníku, ale v zimě, kdy děti nosí kombinézy, je jednodušší použít tabletu do úst. Bohužel jsou tyto tablety velmi drahé a pojišťovna je nehradí.

Dominika, je slečna s kombinovaným postižením, žijící pouze s maminkou a bratrem. Pro usnadnění pohybu jsme ji pořídili speciální kočárek.

Brýle dětem, naše nadace poskytla malému Míšovi, Ivánkovi, Fabiánu, Nikolasovi a dalším dětem z rodin s příjmem na hranici životního minima příspěvek na brýle. Dětem přejeme, aby skrz ty brýle viděly hezký svět plný úsměvů a lásky.

Pro Jarečka Dne 30.3. jsme předali Jarečkovi ze základní školy Jistota v Prostějově nový speciální vozík. Jareček je dvanáctiletý, tělesně postižený, nevidomý chlapec, který se rád učí nové věci, směje se a má rád lidi kolem sebe. Veliké díky pak patří zaměstnancům firmy M.L.S.Holice, kteří vybrali mezi sebou téměř celou finanční částku na pokrytí nákladů spojených s pořízením vozíčku.

Vozíček pro Žanetku, je mladá usměvavá slečna, která miluje společnost. Je upoutaná na vozík a nákup elektrického vozíku ji pomohl k větší samostatnosti. Může teď častěji vyrážet s ostatními na výlety.

Terezka má tablet Nový tablet jsme mohli dnes předat devítileté Terezce ze Základní školy Jistota v Prostějově. Tablet pro ni bude velkým pomocníkem při učení. I na tento dar přispěli zaměstnanci firmy M.L.S. Holice.

Lenka – šestiletá holčička trpící epilepsií, která se chystá příští rok do první třídy. Žije pouze s tatínkem, Leničce jsme koupilil tablet, který by ji pomohl v rozvoji a přípravou do první třídy

Jirka – 9 let, trpí ADHD, nedoslýchavostí a lehkou retardací, nadace zakoupila počítač s dotykovým displayem, který mu pomáhá s výukou. Škola mu poskytla výuková CD. JIříček, když uviděl počítač, rozplakal se štěstím, byl to krásný emotivní zážitek.

Michal – v roce 2014 sražený tramvají, od té doby v komatu na plicní ventilaci, leží doma, maminka se o něj stará sama. Kromě Michala má ještě další tři děti. Nadace zakoupila antidekubitní pomůcky, které pomáhají proti proleženinám a ulehčují mamince cvičení s Míšou.

Maruška – 10 let, hyperaktivní autistická holčička se střední retardací. Nadace přispěla na speciální výukové pomůcky, které Marušce pomůžou se soustředěním při výuce.

Míša – dvanáctiletá holčička, poslední dva roky bojuje s nádorem v mozku. Je plně ležící, ale neuvěřitelně živá, bohužel postupně přestává vidět. Nadace zakoupila odšťavňovač, který je velkým pomocníkem u bezlepkové diety. Míša tím získá velký přísun vitamínů. Přáním holčičky bylo rádio s CD přehrávačem, aby mohla poslouchat pohádky. Toto přání jsme ji rádi splnili.

Filípek – 6 let, se narodil s aplazií ruky. Aby Filípek dobře zapadl do kolektivu i do života doporučili lékaři protézu. Ve spolupráci s firmou Meopta Optika s.r.o. jsme přispěli na zakoupení protézy ruky.

Adámek – 10 let, plně ležící chlapeček, který navštěvuje speciální školu. Je to šikovný, veselý kluk. Nadace zprostředkovala ve spolupráci s firmami Varocc a Cars Morava nákup speciálně upraveného automobilu Ford Tourneo Connect.

Lukáš – šestnáctiletý chlapec z dětského domova s obou strannou ztrátou sluchu. ZUŠ Žerotín ve spolupráci s nadací uspořádala koncert “Děti dětem”, jehož výtěžek 21.300 Kč jsme společně věnovali Lukášovi na nákup naslouchadel

Sourozenci Saša a Mikuláš, velmi sociálně slabá rodina, matka je se dvěma dětmi doma a otec má jen příležitostné zaměstnání, opakovaně na úřadě práce. Obě děti – chlapec 14 let a děvče 18 let jsou zdravotně postižení, obě mají neurofibromatózu II. typu. Obě děti se léčí pro nezhoubné nádory v mozku, dívka je téměř slepá, chlapec po operaci mozku a oka, oba jsou mentálně retardovaní, zvládají pouze sebeobsluhu. Rodina často dojíždí na léčbu do Brna, léčí se na onkologii, ortopedii a endokrinologii.
Nadace poskytla finanční příspěvek na nákup mobilního telefonu typ Senior, aby byly děti v kontaktu s rodiči při dojíždění do vzdálené speciální školy. Dále jsme pro Mikuláše pořídili audiozařízení pro Mikuláše.

Anetka, 12 let má onemocnění cystickou fibrózu spojenou s těžkým jaterním postižením a jícnovými varixy. Jde o šikovnou, inteligentní holčičku, která miluje koně. Její onemocnění ji však omezuje v pohybu, není schopná delších procházek a fyzicky náročnějších výkonů. Žije pouze s matkou a bratrem.
Nadace poskytla finanční příspěvek na počítač a MS Office.

Pavlík, deset let, je po úraze vyživován sondou a žije v pěstounské péči své babičky. Je to chytrý, vnímavý chlapec, který se dokázal, navzdory všem lékařským prognózám, naučit mluvit. Chodí do školy, odkud nosí samé jedničky. Pavlíka podporuje nadace už od roku 2007. Pravidelně přispíváme na zdravotní, školní pomůcky.

Anetka, dvanáct let, po resekci tenkého střeva nemůže přijímat klasickou potravu. Je vyživovaná ze speciálně připraveného vaku kanylou přímo do žíly. Na výživu je napojena 18 hod. denně. Ve zbývajících 6-ti hodinách, kdy je odpojena, chodí do školy. Bývá často nemocná, proto má ve škole velkou absenci, ale i přesto má velmi dobrý prospěch. Její maminka je samoživitelka, Anetka má mladší sestřičku.
Nadace poskytla finance na nákup počítače, MS Office a internetové připojení na 2 roky

Deniska, sedm let, má epilepsii, mentální postižení, ochrnuté dolní končetiny, vidí jen na blízko, nemluví. Deniska je v pěstounské péči své babičky, která vychovává ještě její starší sestřičku (10 let) a sestřenici (11 let).
Nadace poskytla finance na nákup speciálního kočárku.

Dvojčátka Lucinka a Dominik se narodily s těžkým postižením. Jsou slepá, trpí dětskou mozkovou obrnou, jsou inkontinentní, nechodí, sami se nenají.
Maminka se o děti celodenně stará. Děti navštěvují speciální školu v Tetíně, kam je vozí školní auto. Dominik mluví a na školu se vždy těší. Lucinka bohužel nemluví. Nadace poskytla finance na nákup cvičebního trenažéru, na kterém mohou oba posilovat dolní končetiny.