Hledáme spolupracovníky

Naše Nadace Malý Noe vstoupila do jedenáctého roku své činnosti. Jsme úspěšná nadace s mnoha projekty a akcemi. Do budoucnosti je nutné, abychom práci rozdělili mezi více spolupracovníků. Proto zájemcům nabízíme spolupráci ve dvou oblastech:

1. Jednorázová, ale opakovaná pomoc – jedná se o pomoc organizační, zajišťování dílčích úkolů na akcích nadace.

2. Trvalá spolupráce – odpovědnost za projekt nebo akci nadace.
Spolupracovník si sestaví svůj dílčí tým z členů nadace a stává se jeho vedoucím. Akci připraví, projedná se správní radou nadace, zajistí po všech stránkách, vyhodnotí. Spolupracovník se stává také členem jiného dílčího týmu po dohodě s jeho vedoucím. Úzce spolupracuje se správní radou nadace.

Pokud se chcete stát členem nadačního týmu, vítejte na palubě naší pomyslné Archy. Pojďme společně pomáhat dětem v nouzi. Děkujeme za Váš email na adresu nadace@malynoe.cz nebo za zavolání na telefon 602 715 210.