Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 {d9ff515601f0896b59eb6c508ae0ba04a8a182c34847482a3ce925d43fbc63c8} ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 {d9ff515601f0896b59eb6c508ae0ba04a8a182c34847482a3ce925d43fbc63c8} ze základu daně.
Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 {d9ff515601f0896b59eb6c508ae0ba04a8a182c34847482a3ce925d43fbc63c8} základu daně.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota jednotlivého daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 {d9ff515601f0896b59eb6c508ae0ba04a8a182c34847482a3ce925d43fbc63c8} z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.
Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.