– Vážení dárci, vážení dobrovolníci, vážení příznivci naší Nadace Malý  Noe. Dovolte mi, abych Vám ze srdce poděkoval jménem našich malých chráněnců za Vaše dary, za Vaši pomoc v roce 2019. Patříte mezi lidi, kteří jsou o...

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. uspořádala pro rodiče svých žáků vánoční besídku a naši nadaci na ni přizvala. Rádi jsme pozvání přijali. Děti se naučily krásné písničky a básničky a nás v...

Pan Filip Válek z Brodku u Přerova zorganizoval ve prospěch nadace zajímavou výzvu. Lidé, kteří se na Facebooku přihlásí do skupiny „24 hodin aneb pomáháme dětem“, budou do 28.1.2020 plnit každodenní úkoly. Nový úkol se objeví kaž...

Dne 20.12.2019 předala nadace Malý Noe, na vánoční besídce školy Jistota, speciální polohovací židličku malé Lexince. Lexinka trpí mozkovou obrnou s epileptickými záchvaty. Děkujeme vše dárcům.

Zakládající členka naší Nadace Malý Noe paní Hana Tomaštíková získala za svou dlouholetou obětavou práci ve prospěch ohrožených dětí cenu Křesadlo 2019. Cena Křesadlo se uděluje dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospě...

Naše nadace v rámci spolupráce s neziskovou organizací Srdce na pravém místě pomohla pořídit malé Adélce invalidní vozíček (viz. aktualita z 18.9.2019). Organizace Srdce na pravém místě pořádala benefiční koncert, kde naší nadaci...

Dobný den milá nadace, dovolte mi, prosím, co nejupřímněji poděkovat z hloubi svého mateřského srdce. Vaše finanční pomoc nám, a především Elišce, velmi pomůže a usnadní nám prát se s osudem. Děkuji za připomenutí, že v  tom ne...

Děti z našeho dětského domova v Zambii oslavili 55. výročí nezávislosti Zambie. V rámci oslav se zúčastnili divadelního představení a užili si pořádné koupačky v bazénu.Málokteré ze zambijských dětí ví co je bazén, a ty naše se...

Benefiční koncert –  Dne 1.11.2019 pořádá naše nadace ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí svůj výroční benefiční koncert. Koná se od 19.00 v nádherném barokním Slavnostním sále Klášterního Hradiska. Vystoupí mistr Felix Sl...

Dne 14. 9. 2019 se naše nadace zúčastnila společenské akce Garden Food Festival – Jak chutná Lošov. Děkujeme pořadatelům za pozvání a návštěvníkům akce za zakoupení nadačních výrobků.