Zakládající členka naší Nadace Malý Noe paní Hana Tomaštíková získala za svou dlouholetou obětavou práci ve prospěch ohrožených dětí cenu Křesadlo 2019. Cena Křesadlo se uděluje dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých v ČR od roku 2001. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků ze všech oblastí činnosti a upozornit na přínos dobrovolnických aktivit v naší společnosti. Křesadlo má motto: “Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci”. Paní Hana Tomaštíková převzala cenu na slavnostním večeru v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Gratulujeme!