Naše poslání
Nadace Malý Noe byla založena v květnu 2007 a zapsána do Nadačního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod číslem N 269. Účelem zřízení nadace a jejím posláním je aktivní pomoc dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče svých biologických rodičů, ať již tito rodiče zemřeli a nebo tito rodiče své děti opustili, či je týrají, zneužívají a nebo je jinak ohrožují na jejich životě a nebo na jejich psychickém či fyzickém zdraví.

Nadace rovněž pomáhá i zdravotně znevýhodněným dětem vyrůstajícím v náležité rodičovské péči, avšak tito jejich rodiče nemají dostatek finančních prostředků pro krytí nákladů spojených s léčbou jejich zdravotně znevýhodněných dětí.

Naše filozofie
Základní zásadou činnosti nadace je pomáhat dětem tak, že 100% darů od sponzorů nadace jde přímo na projekty pomoci dětem. V praxi to znamená, že tradiční náklady nadací spojené se mzdami, účetnictvím, právními službami apod. jsou v naší nadaci nulové. Všichni členové nadace pracují v nadaci zdarma. Rovněž dobrovolníci, kteří nadaci pomáhají, působí v nadaci bez nároku na odměnu. Nadace působí převážně v Olomouckém kraji, ale má i jeden zahraniční projekt – Domov Malého Noe v Zambii.

Náš patron
Patronem Nadace Malý Noe je houslový virtuos pan Václav Hudeček.


„Je štěstím narodit se zdravý a v milující rodině. Ti, kterým to osud nedopřál, potřebují naší pomoc.
Nadace Malý Noe se snaží už mnoho let tuto pomoc poskytovat. Jsem rád, že mohu být přitom.“
Václav Hudeček

Mediální partneři nadace
Televize Morava

Rádio Haná

Struktura Nadace Malý Noe
Činnost nadace řídí správní rada, kontrolu provádí dozorčí rada a činnost a rozvoj nadace podporuje čestný výbor nadace.

Správní rada pracuje ve složení:
Jaroslav Strejček, předseda
Hana Tomaštíková, místopředseda
Zuzana Hájková, místopředseda

Dozorčí rada pracuje ve složení:
Stanislav Hájek, předseda
Darja Zeitlerová, místopředseda
Dagmar Malotová, místopředseda

Čestný výbor pracuje ve složení:
Pavel Vysloužil – tiskový mluvčí nadace
Monika Vrtaňová
Ladislav Vrtaňa
Martin Tomaštík
Markéta Kvapilová
Vladislav Kvapil
Radek Balon