Tradiční akce pro děti z náhradní péče, ale i z úplných rodin, se konala po celou dobu od založení nadace první nebo druhou neděli v září. Tuto akci s celodenním programem jsme financovali z dotací Olomouckého kraje a Města Olomouc, z dobrovolného vstupného a z tomboly. Od roku 2018 se koncept akce mění na hudební nedělní matiné pro děti a rodiče a budeme ho pořádat ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc.