BANKOVNÍM PŘEVODEM:

číslo účtu Nadace Malý Noe:

214 66 00 55/ 0300 ČSOB
IBAN: CZ52 0300 0000 0002 1466 0055
BIC: CEKOCZPP

POŠTOVNÍ POUKÁZKOU:

Do poštovní poukázky typu A je třeba vyplnit tyto údaje o nadaci:
Nadace Malý Noe
Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc