.
.
.

Julinka se od narození potýká s mnoha zdravotními znevýhodněními genetického původu, vyžaduje 24 hodinovou péči své maminky. Rodina se pustila do boje za zdraví své dcerky. S Julinkou několikrát denně cvičí a všestranně dceru rozvíjí, navštěvují klinickou logopedii, hipoterapii, cvičí Vojtovu metodu, Bobathovu metodu, navštěvují osteodynamiku, ergoterapie, pobyty v léčebně a neurorehabilitačních zařízeních. Bohužel zdravotní pojišťovny platí jen část rehabilitací, tak jsme pomohli my a její žádost o příspěvek na rehabilitace jsme schválili. Maminka nám dnes napsala:

„Díky vašemu daru jsme dceři mohli zajistit intenzivní 14-tidenní neurorehabilitaci. Julinka každý den cvičila se zkušeným fyzioterapeutem. Cílem cvičení bylo posílit střed těla a také zaučení mě, rodiče, v nových cvicích, abychom mohli nové dovednosti rozvíjet i doma.

Součástí intenzivky byla i senzo-motorická terapie, která nám ukázala, co vše je ještě s dcerou potřeba trénovat. Dnes se už Julie pohybuje po bytě i správným vzorcem lezení, dostane se do vysokého kleku a stojí. Stoj je její nejoblíbenější aktivita, proto už trénujeme obcházení překážek. Motorický pokrok ji pomohl i mentálně. Snaží se s námi komunikovat, ukáže si o jídlo, o pití, o hračky, zdraví a dává pusinky.

A jednu pusinku posílá Vám, štědrým dárcům.

Děkujeme,

Julinka s rodinou“

 

A my se s poděkováním přidáváme.

Tým Nadace Malý Noe