„Stovku měsíčně“

 Zkuste se zamyslet, zda byste rádi pomáhali dětem se zdravotním znevýhodněním. Zkuste se zamyslet nad tím, zda si můžete dovolit darovat na tento účel sto korun měsíčně. Pokud ano, tak prosím zadejte trvalý příkaz na částku 100,- Kč (nebo jakoukoliv jinou částku) s měsíční periodicitou a do poznámky pro příjemce napište své jméno a příjmení. Číslo našeho účtu je 214 66 00 55/0300. Na konci roku Vám nadace vystaví potvrzení o daru, které si můžete uplatnit ve své mzdové účtárně nebo ve svém účetnictví pro snížení základu daně z příjmu. Děti v péči naší nadace dostanou celých 100,- Kč, nic z Vašeho daru nebude použito na krytí nákladů nadace.