Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. uspořádala pro rodiče svých žáků vánoční besídku a naši nadaci na ni přizvala. Rádi jsme pozvání přijali. Děti se naučily krásné písničky a básničky a nás všechny ve třídě svými vystoupeními potěšily. Na závěr besídky dostaly všechny děti vánoční dárky a my jsme navíc žákyni Lexince předali speciální polohovací židličku. Bylo to kouzelné dopoledne.