.
.
.
V březnu roku 2013 jsem podle místního zvyku poklekl do písku okrajové části pouště Kalahari před princeznou Barotského království. Byli jsme tam s Lucií Hrabcovou z české neziskové organizace Njovu, abychom společně princeznu požádali o pozemek a povolení výstavby sirotčince. Byli jsme úspěšní.

Místní lidé Lucii říkají Namakau, což v řeči lozi znamená velmi výkonná. Význam Luciina zambijského jména se v dalších měsících potvrdil, neboť Lucie měla lví podíl na následném vybudování a zahájení provozu sirotčince, dnes už dětského domova.

Dnes je tomu přesně 10 let, kdy jsme pak slavnostně společně s neziskovou organizací Njovu náš společný Little Noah Children Home otevřeli. Domov leží v jedné z nejchudších oblastí světa, v západní Zambii ve vesnici Katongo, v těsné blízkosti základní školy. Dnes máme v domově celkem 11 dětí. Nejstaršímu Mundiovi, který je v domově od začátku, je už 20 let a letos bude končit střední školu. Nejmladší Angel, která přišla do domova jako novorozenec má 7 let. Všechny děti chodí do školy, buď do základní nebo některé již na střední školu. O děti se vzorně starají místní pěstouni. Provoz domova zajišťuje Njovu, my pomáháme s adopcí dětí v domově a financováním provozu domova. Little Noah poskytuje dětem domov, školní vzdělání, několika místním lidem pak zaměstnání.

Domov by nikdy nevznikl a nebyl úspěšně provozován nebýt Lucie Hrabcové a Venduly Tembo z české neziskovky Njovu. S láskou a pokorou jim za spolupráci děkuji. Pracují v těžkých podmínkách odloučeni od svých českých rodin a přátel a to bez nároku na finanční odměnu. Velmi také děkuji našim zambijským rodičům Salome a Lagosovi, kteří se už 10 let vzorně o naše děti v domově starají. A děkuji i vám, našim sponzorům, bez kterých by provoz domova nebyl možný. Všichni společně jste zachránili 11 dětských životů.

S úctou k vám všem

Jaroslav Strejček
Za tým Nadace Malý Noe