V neděli 16. prosince se v hostinci U Olinka ve Lhotce konalo zdobení vánočního stromečku dětmi. Děti také tvořítky vykrajovaly z těsta vánoční perníčky, které byly následně upečeny. Pro děti byly také nachystány různé výtvarné ruční práce. Rodiče dětí mohli dobrovolně finančně přispět na pomoc znevýhodněným dětem v péči naší nadace. Tuto krásnou akci zorganizovaly paní Eva Mc Counaghay a paní Miroslava Hepnarová. Moc děkujeme!