Co mají tyto názvy společného? Pomáhají dětem. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ve společnosti Olympus Přerov, na Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc, ve společnosti Hroší stavby Morava a na obecním úřadu v Brodku u Přerova se díky dobrovolníkům Terezce Königové, Jaroslavu Strejčkovi jr., Dance Henebergové, Martinu Hanákovi a Romanu Zbožínkovi prodávaly vánoční hvězdy, káva Malého Noe a sady adventních svíček. Cílem bylo získat peníze na pomoc Natálce, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Výrazně s prodejem pomohla také paní Dáša Kováčová. Rádi bychom touto cestou vyjádřili úctu a poděkování našim dobrovolníkům za jejich obětavou pomoc. Srdečné díky!