Naše nadace dlouhodobě pomáhá dětem v péči speciální školy, která slouží dětem s více zdravotními znevýhodněními. Tato škola, celým názvem „Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov“,  oslavila formou slavnostní akademie své 25. výročí činnosti. Děkujeme všem pracovníkům školy za jejich obětavou pomoc dětem a dětem i škole přejeme hodně úspěchů v dalších letech.