S TV Morava za Julinkou – Jak jsme již informovali 22.9., naše nadace poskytla formou nadačního příspěvku rehabilitační lehátko malé Julince. Dnes jsme ji společně s lidmi z TV Morava navštívili a vznikla z toho tahle reportáž a jedné ...

Rehabilitační lehátko pro Jůlinku Díky pomoci našich dárců má malá Jůlinka rehabilitační lehátko určené pro cvičení Bobathovy metody. Jůlinka je holčička, která po narození prodělala herpetickou meningoencefalitidu, její maminka ...

Nakreslily obrázek a vyrazily na tábor. Díky výhře ve výtvarné soutěži, kterou organizovala naše nadace mohlo 5 dětí z dětského domova v Litovli na letní tábor do Náměště nad Oslavou. Na tábor jely děti, které se zúčastnily soutě...

Vozíček pro Žanetku Ani o prázdninách nadace nezahálí a stále pomáhá. Po delších peripetiích se nám podařilo zakoupit elektrický vozík pro usměvavou Žanetku, která tak získá větší možnost účastnit se výletů a ostatních mimo ...

Jindřich Štreit opět pomáhá – jeden z velkých světovýchm fotografických tvůrců současnosti pan profesor Jindřich Štreit se opětmrozhodl věnovat naší nadaci fotografie. Jedná se o 7 barevných fotografií z cyklu Kde domov můj, kt...

Sázíme stromy – v rámci akce “Rostu se svým stromem” připravujeme ve spolupráci s Městem Plumlov a společností Koutný, spol. s r.o. výsadbu Aleje Malého Noe v lokalitě Stará cesta Plumlov. Vysadíme 31 lip – našich n...

Rozdělili jsme 180.000,- Kč – správní rada nadace na svém zasedání schválila nadační příspěvky do sedmi dětských domovů, dvou Klokánků a Ostrůvku Olomouc v celkové výši 180.000,- Kč. Peníze jsou určeny na mimoškolní vzděl...

TV Morava – mediální partnerem naší nadace se stala již na počátku roku televize TV Morava, která výrazným způsobem propaguje naši činnost. Díky obětavé práci lidí v TV Morava mohou lidé z našeho regionu sledovat na obrazovkách ...

Agentura Rency dlouhodobě pomáhá naší nadaci. Nyní se lidé z agentury chopili velkého úkolu – vytvořit nový grafický manuál nadace. Představuje to desítky hodin práce zdarma ve volném čase. Moc děkujeme za pomoc panu Adama Rollero...

Brýle dětem – naše nadace poskytla malému Míšovi a Ivánkovi z rodin s příjmem na hranici životního minima příspěvek na brýle. Dětem přejeme, aby skrz ty brýle viděly hezký svět plný úsměvů a lásky.