Vysadili jsme Alej Malého Noe – dnes vysadila naše nadace ve spolupráci s Městem Plumlov, firmou Koutný s.r.o. a za finanční pomoci společnosti Globus 35 lip srdčitých a zvýšila tak počet nadací vysazených stromů na celkových 328. Mohla tak ale učinit jen díky patronům stromů, kteří nadaci poskytli finanční dary a také se mnozí z nich zúčastnili slavnostní výsadby aleje a vlastníma rukama stromy vysázeli. Dary použijeme na financování projektů pomoci dětem v péči naší nadace. Jedním z prvních nadačních příspěvků bude pomoc Dětskému domovu v Plumlově s rekonstrukcí kuchyňky, další budou směřovat např. k dětem navštěvujícím speciální školu Jistota v Prostějově

TV MORAVA