Vozíček pro Žanetku
Ani o prázdninách nadace nezahálí a stále pomáhá. Po delších peripetiích se nám podařilo zakoupit elektrický vozík pro usměvavou Žanetku, která tak získá větší možnost účastnit se výletů a ostatních mimo školních aktivit se
svými spolužáky. Všem dárcům děkujeme