Sázíme stromy – v rámci akce “Rostu se svým stromem” připravujeme ve spolupráci s Městem Plumlov a společností Koutný, spol. s r.o. výsadbu Aleje Malého Noe v lokalitě Stará cesta Plumlov. Vysadíme 31 lip – našich národních stromů. Ke každému stromu hledáme patrona stromu, který si může sám strom zasadit a v návaznosti i takto pomoci ohroženým dětem. Podrobnosti se dozvíte od pana Jaroslava Strejčka, tlf. 602 715 210. Alej vznikne na krásném místě kolem staré cesty k historickému kostelu s nádherným výhledem na Plumlovskou přehradu