Rozhodli jsme se postupně vám přestavit tým Nadace Malý Noe. Nadace má ze zákona ustanovenou správní radu, dozorčí radu a čestný výbor. Všichni členové pracují v nadaci zdarma a náklady spojené s touto prací si hradí ze svého.

Čestný výbor pracuje v pěti členech a dnes bychom vám rádi představili manželský pár Moniku a Ladislava Vrtaňovi. Tito skvělí lidé pomáhají ohroženým dětem v péči naší nadace již více než 6 let.

Monika má na starosti jednu z nejdůležitějších agend, kterou je evidence nadačních příspěvků. Komunikuje s příjemci naší pomoci, společně s předsedou správní rady zajištuje uzavírání smluv o poskytnuti nadačních příspěvků. Následně pak Monika od příjemců pomoci získává účetní doklady a eviduje je.

Velmi jí s tím pomáhá její muž. Láďa také aktualizuje evidenci nadačních příspěvků na našem webu a vede společně s Monikou naši kroniku. Oba pak pomáhají při nadačních akcích například prodejem našeho zboží a úspěšně do pomáhání zapojují i své děti.

Monika a Ladislav Vrtaňovi jsou prostě skvělí lidé, bez nichž si už činnost nadace neumíme představit.

Monice a Láďovi za jejich obětavou práci ve prospěch ohrožených dětí srdečně děkujeme.