Naše nadace dlouhodobě spolupracuje s Oddělením dětské následné intenzívní péče ve Vojenské nemocnici Olomouc. Podporujeme tam přímo konkrétní děti nebo pomáháme pořídit vybavení, které slouží pro více dětí.

Takovým zařízením je i zvukový panel, který neurostimulací pomáhá dětem s postižením centrální nervové soustavy. Stimuluje propojení zvuk – mozek a následnou odpověď.

Také jsme dětem na DNIP pořídili taktilní chodník, který u nemocných dětí pomáhá rozvíjet senzomotoriku vnímáním různých druhů podnětů.

Lékařům a sestrám na DNIP děkujeme za jejich skvělou práci pro děti a dětem přejeme, aby jim tyto pomůcky pomáhaly léčit jejich hendikepy.

A vám, našim podporovatelům děkujeme za trvalou podporu znevýhodněných dětí.

Vaše Nadace Malý Noe