.
.
.
Rozhodli jsme se postupně vám přestavit kompletní tým Nadace Malý Noe. Nadace má ze zákona ustanovenou správní radu, dozorčí radu a čestný výbor. Všichni členové pracují v nadaci zdarma a náklady spojené s touto prací si hradí ze svého.

Dozorčí rada pracuje ve třech členech a tvoří ji místopředsedkyně paní Dagmar Malotová a paní Darja Zeitlerová a předseda pan Stanislav Hájek. Dáša mimo své povinnosti vyplývající z titulu dozorčí rady může jako lékařka posoudit žádosti o nadační příspěvky pro zdravotně znevýhodněné děti. Darja patří mezi zakládající členy nadace a jejím úkolem je kontrola činnosti nadace dle našeho statutu.

Předseda dozorčí rady pan Hájek využívá při své práci pro nadaci své rozsáhlé zkušenosti auditora a finančního ředitele velké mezinárodní společnosti. Řeší účetní a daňové otázky, se kterými se naše nadace setkává, kontroluje účetní výkazy. Také se podílí na řešení právních záležitostí z hlediska ekonomických činností nadace, např. GDPR.

Naše dozorčí rada je složena ze skvělých a obětavých lidí, bez nichž si už činnost nadace neumíme představit. Dáše, Darje a Standovi za jejich obětavou práci ve prospěch ohrožených dětí srdečně děkujeme.

Tým Nadace Malý Noe