Milí přátelé,

dovolte mi, abych Vám ze srdce poděkoval jménem dětí v péči naší nadace za Vaše dary, za Vaši pomoc v roce 2022. Lituji toho, že neumím slovy vyjádřit, jak hodně si vaší pomoci vážím. Jste Lidé s velkým L. Lidé, kteří jsou kdykoliv připraveni pomoci všude tam, kde je to potřeba, lidé s obrovskou láskou v sobě. A právě láska je ta mocná síla, která násobí vše nejlepší v nás. Síla, která vše vysvětluje a dává životu smysl. Síla, která poráží sobectví a zlobu, síla, která odkrývá a odhaluje.

Milí přátelé, děkuji vám za vaši pomocnou ruku, za vaši laskavost, za vaši štědrost. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i letošním roce, a že společně s naší nadací vykonáte pro ohrožené děti mnoho dobrého. K tomu vám i vašim rodinám přeji do nového roku především dobré zdraví, ale také hodně štěstí, radosti a lásky. Stejné přání posílám i všem statečným maminkám a tatínkům, kteří se tak vzorně starají o své znevýhodněné děti a přidávám jim přání nevyčerpatelné síly.

S úctou a láskou

Jaroslav Strejček

Za tým Nadace Malý Noe