Kája je dvanáctiletý chlapec, který onemocněl dětskou mozkovou obrnou a nyní trpí závažnými onemocněními ve všech oblastech. Bohužel trpí zpožděním psychomotorického vývoje. Jeho stav vyžaduje komplexní péči, včetně rehabilitační.

Kájův tatínek, který se o chlapce vzorně stará, požádal naši nadaci o příspěvek na úhradu rehabilitací, které, bohužel, nehradí zdravotní pojišťovna. Rádi jsme pomohli.

Děkujeme podporovatelům naší nadace za potřebné finanční prostředky a Kájovi přejeme, aby mu rehabilitace pomohla ke zlepšení jeho motorických dovedností.

Vaše Nadace Malý Noe