Před Vánoci jste si zakoupili od naší nadace vánoční hvězdy, batůžky a kávu Malého Noe a přispěli tak na nákup pomůcek na tracheostomii, kanyly, na doplatky na léky pro malého Dominička. Chlapec se narodil s mutaci v genu GRIN1, který mu způsobil dětskou mozkovou obrnu, epilepsii a mnoho dalších nemocí. Nákupem našich věcí jste pomohli i mamince, která je samoživitelka a vzhledem k nutné celodenní péči o syna je odkázaná pouze na příspěvek na péči na syna.

Maminka nám napsala:

„Jezdíme s Domčou na rehabilitace, na výměny tracheostomie, obcházíme na kontroly různé lékaře. Domča vše statečně zvládá. Letos oslaví už své osmé narozeniny, už je to velký kluk. Jeho úsměv ve tváři je pro mě velkou odměnou. Posílám vám Domčovy úsměvy a naše srdečné poděkování za vaši velkou pomoc.“

Děkujeme za vaše laskavá srdce a za vaši pomoc Dominičkovi.

Tým nadace Malý Noe.