Rádi bychom vám postupně představili tým Nadace Malý Noe.

Naše nadace má ze zákona ustanovenou správní radu, dozorčí radu a čestný výbor. Všichni členové pracují v nadaci zdarma a náklady spojené s touto prací si hradí ze svého. Správní rada pracuje ve třech členech a dnes vám představíme obě její místopředsedkyně.

Paní Hana Tomaštíková pracuje v nadaci od jejího založení v roce 2007. Mimo práce spojené s poskytováním nadačních příspěvků ohroženým dětem má na starost styk s bankou, prvotní evidenci finančních darů, žádosti o dotace z grantových řízení a každodenní spolupráci při řízení chodu nadace. Povoláním je zahradní architektka a zdarma pro nadaci zpracovává plány výsadeb nadačních sadů a intenzivně spolupracuje při přípravách výsadeb a jejich realizaci.

Paní Zuzana Hájková pracuje v nadaci od roku 2009. Mimo práce spojené s poskytováním nadačních příspěvků ohroženým dětem a každodenní spolupráci při řízení chodu nadace má na starost účetnictví nadace, zpracování účetních závěrek a výročních zpráv. Má také na starost náš dětský domov Little Noah Children home v Zambii a styk mezi dětmi v domově a rodiči na dálku.

Obě tyto úžasné ženy získaly za svou dobrovolnickou činnost ve prospěch ohrožených dětí cenu Křesadlo. Tato cena je udělována obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci pro druhé lidi. Hance Tomaštíkové a Zuzce Hájkové za jejich obětavou práci pro děti dekujeme!

Tým Nadace Malý Noe