Dnes zástupce naší nadace navštívil dva startovací byty v Ústíně. Vznikly díky péči pracovníků Dětského domova Olomouc za podpory naší nadace. Dětskému domovu jsme poskytli nadační příspěvky na vybavení obou bytů. Pomohli jsme s vybavením kuchyní, ložnic i koupelen. Oba byty, které byly dokončeny letos v květnu, již mají své obyvatele – bývalé klienty DD Olomouc. Ti si musí již ze svého platit veškerý provoz bytu. Mají však velkou výhodu v tom, že se stále mohou obracet na své bývalé vychovatele s prosbou o pomoc v situacích, které jsou pro ně nové. Máme velkou radost, že jsme mohli pomoci a přejeme obyvatelům obou startovacích bytů šťastný start do života.