partner naší nadace společnost Arboeko s.r.o. oslavila 25. výročí svého založení. Arboeko, se kterým spolupracujeme od roku 2010, se zabývá pěstováním sazenic stromů a keřů. Bez jejich pomoci si dnes neumíme představit akci Rostu se svým stromem. V rámci této akce jsme i díky pomoci Arboeka vysadili 328 stromů v 5 sadech – více na našem webu v sekci Aktuality – Rostu se svým stromem. V současnosti začínáme ve spolupráci pěstovat stromy při našem Domově Malého Noe v Zambii. Rodina jednoho ze zakladatelů Arboeka pana Stanoslava Fleka se navíc stala rodinou na dálku pro chlapce Mundiu v Domově Malého Noe. Arboeku moc děkujeme za spolupráci, za pomoc dětem v nouzi a přejeme do dalších let činnosti mnoho zdaru a všem lidem z Arboeka dobré zdraví!