Věděli jste, že naše nadace již od roku 2010 sází stromy?
Základní myšlenkou naší akce „Rostu se svým stromem“ je, že každý strom má svého patrona.
Patrony stromů jsou rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty, firmy, školy a různé organizace. Dítě či firma si zasadí strom, může strom navštěvovat a sledovat jeho růst. Strom a dítě nebo firma pak rostou společně.
Vlastní výsadba probíhá v jeden den a je doprovázena malou slavností, vystoupeními dětí, k dispozici je i malé občerstvení. Stromy jsou v tento slavnostní den již přichystány v předem vykopaných jámách, patron zahrne kořeny stromu hlínou.
Patroni stromů věnují nadaci finanční dary, které jsou pak použity pro pomoc dětem. Patroni tak pomohou přírodě i dětem současně.
Vysadili jsme tak společně Háj Malého Noe na kopci Hradisko u obce Velký Týnec (101 stromů), Libosad Malého Noe na Čekyňském kopci u Přerova (129 stromů), Park Malého Noe v Olomouci (42 stromů), Alej Malého Noe ve Šternberku (20 stromů), Alej Malého Noe v Plumlově (35 stromů).
Pokud byste se chtěli stát patronem stromu, ozvěte se, prosím, panu Jaroslavu Strejčkovi na 602 715 210 nebo na strejcek.jaroslav@seznam.cz, který Vám vysvětlí podrobnosti akce. Více se také dozvíte na www.malynoe.cz v sekci aktuality – aktivity nadace.
Nezahyne národ, který se stará o své potomky! Kdo sází stromy, zasluhuje uznání a vděčnou paměť potomstva, neboť zkrášluje tímto milovanou vlast. Kdo pomáhá dětem, tomu patří největší poděkování a obdiv, neboť přes něj tak proudí na povrch života největší atributy lidství – láska k dětem a pomoc bližnímu svému.
S láskou Vaše Nadace Malý Noe