Malý Kája trpí závažným zpožděním psychomotorického vývoje. Jeho stav vyžaduje celodenní péči maminky. Lékař mu doporučil pro zlepšení jeho zdravotního stavu komplexní rehabilitační program, který však není, bohužel, hrazen ze zdravotního pojištění. Proto se rodiče Káji na nás obrátili s žádostí o pomoc při hrazení rehabilitací a my jsme mohli díky vám, podporovatelům dětí v péči naší nadace, Kájovi pomoci.
Kája je po rehabilitacích výrazně pohyblivější, volnější a podle rodičů se Kája díky rehabilitaci rozvinul i mentálně, lépe reaguje. Rodiče Káji nám napsali:
„Dobrý den. Z celého srdce děkujeme Nadaci Malý Noe za finanční pomoc pro Káju na rehabilitace Jitrocel. Díky vám se může Kájík motoricky i mentálně zdokonalovat.
Srdečně vás zdravíme, Kájovi rodiče.“
Děkujeme, že pomáháte
Vaše Nadace Malý Noe