Háj Malého Noe III. etapa – naše nadace sází stromy a patroni stromů naším prostřednictvím pomáhají dětem v nouzi. Vysadili jsme tak již 328 stromů v pěti sadech.

Dne 20. 10. 2021 budeme sázet další stromy na nádherném místě v Háji Malého Noe na kopci Hradisko u Velkého Týnce.

Sázení stromů začne malou slavností ve 13:30 hodin, bude připraveno i drobné občerstvení.

Pokud by měl ještě někdo zájem stát se patronem stromu a strom si zasadit, ozvěte se, prosím, panu Jaroslavu Strejčkovi na 602 715 210.

Výnos ze sázení stromů bude věnován na pomoc ohroženým dětem.

Děkujeme všem patronům stromů za jejich pomoc přírodě a znevýhodněným dětem.

Vaše Nadace Malý Noe