Ředitel společnosti MLS Holice pan Vladan Hlaváč osobně předal osmileté zdravotně znevýhodněné Kristýnce lehokolo.
Příjmová situace rodiny je vzhledem k velké finanční náročnosti kompenzačních pomůcek pro Kristýnku na hranici možností, takže s velkým poděkováním přijala pomoc společnosti MLS Holice. Tato pomůcka Kristýnce pomůže samostatně se pohybovat.
Pomoc zajistila naše nadace.
Společnosti MLS a jmenovitě panu Vladanu Hlaváčovi děkujeme za trvalou podporu dětí v péči naší nadace a Kristýnce přejeme hodně štastných cest na jejím novém lehokole.