Finanční dary

Petra Nesvadbová + Roman Strejček    5.000,- Kč
Sestřičky a lékaři oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc 15.000,-
Jindřich Strejček 2.000,- Kč
Božena a Miroslav Pospíšilovi 2.000,-
Ladislav Opletal 300,-
Jiří Spáčil 300,-
Markéta Záleská 200,-
Veronika Hegrová 100,-
Tomáš Vrána 9.000,-
Hroší stavby Morava 70.000,-
Kostřica Jaroslav 300,-
Zdeněk Heneberg 100,-
Pavel Šoltys 300,-
Jaroslav Strejček jun. 100,-
Daniela Henebergová 500,-
Filip Šedzmák 200,-
Katrin Válková 100,-
Michal a Gabriela Miškovi 200,-
Petr a Monika Rajtovi 400,-
Jana a Martin Hanákovi 300,-
Michal Kamenský 100,-
Renata Michels 100,-
Kamil Tatarkovič 17.500,-
Veronika Olšarová 100,-
Meopta Optika s.r.o. 8.034,-
Miroslav Jelínek 200.-
Lenka Jelínková 200,-
Michal Ondra 250,-
Zuzana Neunerová 100,-
Blanka Weidingerová 200,-
Stanislav Hájek 9.000,-
Monika Konečná 140,-

 

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

 

 

 

Pomoc organizační, věcné a jiné dary: