Finanční dary

Petra Nesvadbová + Roman Strejček    5.000,- Kč
Sestřičky a lékaři oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc 15.000,-
Jindřich Strejček 2.000,- Kč
Božena a Miroslav Pospíšilovi 2.000,-
Ladislav Opletal 1.200,-
Jiří Spáčil 1.200,-
Markéta Záleská 800,-
Veronika Hegrová 400,-
Tomáš Vrána 9.000,-
Hroší stavby Morava 80.000,-
Kostřica Jaroslav 1.200,-
Zdeněk Heneberg 700,-
Pavel Šoltys 900,-
Jaroslav Strejček jun. 400,-
Daniela Henebergová 800,-
Filip Šedzmák 800,-
Katrin Válková 400,-
Michal a Gabriela Miškovi 800,-
Petr a Monika Rajtovi 1.600,-
Jana a Martin Hanákovi 1.200,-
Michal Kamenský 400,-
Renata Michels 300,-
Kamil Tatarkovič 17.500,-
Veronika Olšarová 400,-
Meopta Optika s.r.o. 8.034,-
Miroslav Jelínek 600.-
Lenka Jelínková 800,-
Michal Ondra 1.000,-
Zuzana Neunerová 400,-
Blanka Weidingerová 200,-
Stanislav Hájek 9.000,-
Monika Konečná 560,-
Alena Drozdíková 5.000,-
František Kovář 2.000,-
Zdeňka Magnová 600,-
Andrea Říčná 300,-
Jaroslav Strejček 10.400,-
Filip Válek 1.111,11
MLS Holice s.r.o. 90.000,-
ZO OS KOVO MLS 20.000,-
Zahrada Olomouc s.r.o.  9.000,-
Ivana Holoubková 9.000,-
Štěpán Vítek 10.000,-
Jan Fetters 500,-
František Zezula 500,-
Účtování s.r.o. 5.000,-
Český červený kříž OS Olomouc-Hodolany 10.000,-
Jana Kropáčková 5.000,-
Simona Pálková 100,-

 

 

.
.
.

 

 

 

 

Pomoc organizační, věcné a jiné dary:

Filip Válek – organizace výzvy „24 hodin aneb pomáháme dětem“
Tereza Bartošová – grafické práce
Štěpán Vítek – právní pomoc
ZUŠ Žerotín – spolupráce na koncertu „Děti dětem“
1.HFK Holice – spolupráce na výsadbě Fotbalového háje Malého Noe
Klub Bussines for breakfast Nutrend World – propagace činnosti nadace
Taran s.r.o. – zapůjčení kopírky
Statutární město Olomouc – spolupráce na přípravě Parku lásky a přátelství
Jiří Slečka – propagační video, grafika
CaféGape – Káva Malého Noe
Michal Ondra, http://ihranice.cz/ – inzerce pomoci dětem
Vladimír Ochman, ateliér grafického designu – grafické zpracování inzerce pomoci dětem
Bussines for Breakfast Olomouckého kraje – všestranná podpora aktivit nadace
David Kopřiva, Olomouc.cz – inzerce pomoci dětem