Finanční dary

Sestřičky a lékaři oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc 14.000,- Kč
Jiří Spáčil 2.200,- Kč
Veronika Hégrová 700,- Kč
Josef Kabíček 1.200,- Kč
Ondřej Kráčmar 2.400,- Kč
Jaroslav Strejček jun. 700,- Kč
Petr a Monika Rajtovi 2.400,- Kč
Kateřina Ondráčková 7.000,- Kč
Michal Ondra 700,- Kč
Blanka Weidingerová 1.400,- Kč
Meopta Přerov 5.789,- Kč
František Kovář 2000,- Kč
Kamil Tatarkovič 13.000,- Kč
GIVT.cz s.r.o. 1.140,- Kč
Ing.Michal Frommer
Strejček Jaroslav 10.000,- Kč
MEOPTA-OPTIKA, s.r.o. 5.789,- Kč
ZAHRADA Olomouc s.r.o. 9.000,- Kč
Božena a Miroslav Pospíšilovi 2.000,- Kč
René Mohyla 80.000,- Kč
ALEGRIA CZ s.r.o. 20.000,- Kč
Miroslava Hepnarová 5.060,- Kč
Marcela Strýčková 200,- Kč
Jana a Martin Hanákovi 2.100,- Kč
Zbyněk Buš 1.500,- Kč
Petr Polidar 1.700,- Kč
Alois Bell 1.500,- Kč
Martin Šmajser 3.000,- Kč
Trnečkovi a Urbanovi 10.000,- Kč
Zdeněk Lošťák 1.000,- Kč
Jiří Ševčák 500,- Kč
Vojtěch Sanetrník 2.000,- Kč
Rudolf Dub 500,- Kč
Miloš Slaný 1.000,- Kč
Pavel Jorka 1.000,- Kč
Jindřich Brabec 2.000,- Kč
MEOPTA 12.471,50 Kč
Martina Zborková 400,- Kč
Aneta Práskačová 1.000,- Kč
Jaroslava Němcová 500,- Kč
Vítězslav Moťka 5.000,- Kč
Přidalovi 2.000,- Kč
Vilém Mikeška 1.000,- Kč
Pavel Kajnar 400,- Kč
Paul Rausnitz 126.800,- Kč
Statutární město Přerov 4.000,- Kč
Lucie Hrabcová 1.500,- Kč
Strýčková Marcela 50,- Kč
Strejček Jindřich 1.000,- Kč
Helena Jemelková 5.000,- Kč
Strejček Jindřich st. 2.000,- Kč
Jana Kropáčková 2.000,- Kč
Nadace Preciosa 50.000,- Kč
Zuzana Zedková 200,- Kč
Adéla Valentová 300,- Kč
Statutární město Olomouc 25.000,- Kč
Ivana Holoubková 9.000,- Kč

Pomoc organizační, věcné a jiné dary:

Vladislav Kvapil – pomoc organizační, benefiční vystoupení na hudebním matiné
Martin Hanák – pomoc s propagací
Nejlepší adresa a.s. – pomoc s propagací akcí nadace
Tereza Bartošová – grafické práce, marketing
Dana Balutová – pomoc s vyhledáváním znevýhodněných dětí
Ludmila Strejčková – kancelářské práce, organizační činnost
Helena Hradilová – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Antonín Hradil – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Ema a Stelinka Hradilovy – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Gabriel Pavlík – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Marián Pavlík – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Dalibor Teimer – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Jana Tutková – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Miroslav Tutko – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Tomáš Plch – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Tomáš Klásek – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Pavel Lexmaul – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Jiří Blahunek – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Petr Šumník – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Richard Mlynář – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Jiří Sova -. benefiční vystoupení na hudebním matiné
Nelinka a Evička Sovovy – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Karlík a Vašík Martínků – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Terezka Kvapilová – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Vendulka Večeřová – benefiční vystoupení na hudebním matiné
Markéta Kvapilová – organizační pomoc s hudebním matiné
Kateřina Dvorská – pomoc s vyhledáváním znevýhodněných dětí
Petr Rajt – balíčky kávy pro nadační prodej
Daniela Henebergová – pomoc s prodejem kávy FNOl
Věra Žádníková – pomoc s prodejem kávy EC
Terezie Königová – pomoc s prodejem kávy UP
Jaroslav Strejček jr. – pomoc s prodejem kávy Olympus
Děti ZUŠ „Žerotín“ Olomouc – vystoupení na Benefičním koncertu Děti dětem
Pedagogové ZUŠ „Žerotín“ Olomouc – organizace a vystoupení na Benefičním
koncertu Děti dětem
Jana Kropáčková – hlavní organizátorka Benefičního koncertu Děti dětem
Pavel Hekela – umělecký přednes na Benefičním koncertu Děti dětem