– sestřičky a lékařka z oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc dnešního dne předaly předsedovi správní rady Nadace Malý Noe panu Jaroslavu Strejčkovi finanční dar. Celý rok odkládaly z výplaty nějaký obnos aby pak celkem nadaci za rok darovali úžasných 15.000,- Kč. Peníze nadace použije v souladu se svým statutem v celé výši na pomoc dětem sociálně a zdravotně znevýhodněným. Takto sestřičky a lékaři podporují děti v péči Nadace Malý Noe již mnoho let. Pan Strejček při předání daru přítomným sestřičkám poděkoval za jejich šlechetná srdce a pomoc dětem v ohrožení a předal jim děkovný dopis adresovaný všem dárcům z jejich oddělení.