“Nadace Malý Noe realizuje v Zambii svůj dlouhodobý projekt, kdy při státní základní škole a českém učňovském středisku v Katongu, v Západní provincii Zambie, stavíme sirotčinec, internát pro učně a řezbářskou dílnu. Na projektu spolupracujeme s českou neziskovou organizací Njovu o.p.s., která v Zambii dlouhodobě působí. Njovu zajišťuje svým českým personálem výstavbu budov, jejich vybavení a bude sirotčinec, internát i dílnu provozovat. Řezbářská dílna, kde se bude vyučovat tradiční obor řezbářství, se přiřadí k již existujícím učňovským oborům elektrikář, příprava jídel a šití oděvů. Výuku všech oborů zajišťuje svými českými dobrovolníky Njovu. Výrobky vzniklé při výuce oborů budeme prodávat a vydělané peníze budou použity k financování sirotčince a učňovského střediska. Oboru šití oděvů aktivně pomáhá známá módní návrhářka Beáta Rajská, která již přímo v Katongu byla pomoci s výukou učňů.
Část nákladů na provoz sirotčince budou pokryty z příjmů z adopce na dálku. Pokud máte zájem adoptovat si na dálku dítě, obraťte se prosím, na pana Jaroslava Strejčka tel. 602 715 210 nebo paní Zuzanu Hájkovou tel. 603 416 758 z nadace Malý Noe. Adoptivním rodičům garantujeme, že jejich peníze budou použity ve 100{d9ff515601f0896b59eb6c508ae0ba04a8a182c34847482a3ce925d43fbc63c8} výši ve prospěch dítěte v sirotčinci (to znamená bez jakýchkoliv srážek na režii nadace spojenou s adopcí či činností nadace). Dále garantujeme korespondenci přímo s dětmi či vychovateli v sirotčinci.
Stavba sirotčince byla započata dne 24.7.2013 a z fotografií je zřejmé, že rychle postupuje. Provoz sirotčince bude zahájen 1.1.2014.”
http://www.ol4you.cz/586/