Šestý ročník tradičního benefiční koncertu se uskutečnil 1.11.2013
v sále Reduta MFO. Patron nadace pan Václav Hudeček tentokrát vystoupil společně s paní Hanou Maciuchovou a s doprovodem Camerata Moravia, pod vedením Víta Mužíka, přednesli díla G.P. Telemanna, A. Vivaldiho, W.A. Mozarta. Děkujeme všem umělcům, kteří vystoupili bez nároku na honorář, děkujeme za moderování večera i následné dražby panu Pavlu Hekelovi a děkujeme všem, kteří přišli na koncert a zakoupením vstupenky přispěli k výtěžku tohoto večera 79.000,- Kč.
Následná dražba pěti obrazů dětí z DD Olomouc a jednoho unikátního kalendáře vynesla 116.000,- Kč. Děkujeme všem štědrým dražitelům, výtěžek putuje na projekty nadace.

Benefiční koncert 2013