Rozmarýna o.p.s. a Malý Noe společně připravili workshop, na kterém se setkali zástupci Odboru sociálně právní ochrany dětí,
Úřadu práce, Děti patří domů o.s., místních Dětských domovů, sociálního odboru Ol. kraje a Univerzity Palackého.
Cílem setkání bylo definovat témata vzájemné spolupráce, směřující ke zlepšení péče o ohrožené děti v Olomouckém kraji.
Děkujeme facilitátorce paní Daně Hradcové, Rozmarýně o.p.s. za inspiraci a spolupráci a společnosti Rauty s r.o. za zázemí.