Jeden dětský den nestačí… 6.9.2009

Akce se za pěkného počasí podle odhadu zúčastnilo kolem 6 tisíc lidí všech věkových kategorií, zejména však dětí, své malé zástupce mělo na místě i deset dětských domovů z celého Olomouckého kraje a Azylového domu FOD v Olomouci. Lanové centrum Proud tak bylo optimálně vytížené a doslova ho zaplavily stovky rodičů s dětmi z Olomouce a okolí.

Návštěvníci lanového centra přispěli dobrovolným vstupným ( téměř 25 tis.Kč) na projekt „Pokojíček“ – tj. modernizaci zařízení v dětských domovech. Další prostředky poskytli partneři a sponzoři nadace tak, aby pomoc potřebným neustala během celého roku.

Dětský den podpořili zejména Olomoucký kraj a Město Olomouc, dále pak společnosti Pivovar Litovel, Coca-Cola, Stomix, John Crane, AGC Olomouc, RCO Olomouc, RAUTY s.r.o. Olomouc, JR stavby CZ, Comtech Zlín.

Agentura Marka Zahradníčka, která se podílela na přípravě akce, nabídla svoje služby pouze za režii bez zisku, vstříc nám vyšla také média Mladá fronta DNES a Rádio Haná.

Velké díky patří rovněž Lanovému centru PROUD Olomouc, Vězeňské službě Olomouc, Technickým službám města Olomouce, firmě TOI TOI a Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje.

Zvláštní poděkování pak patří studentům rekreologie UP Olomouc za obětavost a profesionalitu při zajištění celodenního programu pro děti a také vám všem ostatním dobrovolníkům, bez jejichž nezištné pomoci by zabezpečení celé akce bylo prakticky nemyslitelné.