Děkujeme autorce kreseb paní Evě Čapkové, občanskému sdružení Pink a
všem, kteří se rozhodli přispět na podporu projektu Pokojíček.
Na dobrovolném vstupném bylo při vernisáži výstavy vybráno 2.930,- Kč!