Vážení dárci, vážení dobrovolníci, vážení přátelé naší nadace,

dovolte mi, abych vám ze srdce poděkoval jménem týmu nadace, ale hlavně jménem dětí v péči naší nadace, za vaše dary, za vaši pomoc v roce 2021. Díky vám jsme vloni mohli vyřídit celkem 72 žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku a pomoci desítkám znevýhodněných  dětí.

Naše Nadace Malý Noe letos oslaví 15 let své činnosti. Po celou tu dobu jste tu byli s námi a s laskavým srdcem pomáhali ohroženým dětem. Bude pro nás velkou ctí v úspěšné spolupráci s vámi pokračovat i v letošním roce. Věříme, že nám situace s pandemií umožní konání našich tradičních akcí pro vás, jako je koncert Děti dětem, Hudební matiné či Výroční benefiční koncert. Pro letošní rok také připravujeme výsadbu Parku Lásky a Přátelství, kde se můžete stát patrony stromů. Pokusme se společně prožít nadcházející rok tak, aby byl plný dobrých skutků, tolerance a vzájemné úcty.

Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál do roku 2022 především dobré zdraví, ale také lásku, štěstí a pohodu. Přeji vám, aby se vám dařilo žít jiným pro radost. Abyste zažili mnoho pěkných chvil, abyste vždy měli dostatek síly podat pomocnou ruku, abyste se ani v příštím roce nezapomněli usmívat a být navzájem ohleduplní a laskaví.

Za tým Nadace Malý Noe

Jaroslav Strejček
předseda správní rady