– pan Vladimir Nedić ze Srbska, který pracuje ve společnosti Nidec MLS Holice vyhrál na firemním večírku v tombole televizor. Neváhal ani okamžik a rozhodl se ho věnovat Lexince, holčičce v péči naší nadace. Předání televizoru proběhlo slavnostně ve školce speciální školy Jistota v Prostějově, kterou Lexinka navštěvuje. Byla u toho kromě pana Nediće a Lexinky i její maminka a ředitel MLS Holice pan Vladan Hlaváč. Ve školce byla v tu chvíli překrásná atmosféra, kterou do nebeských výšin pozvedl pan Nedić. Totiž, když se ho přítomná redaktorka ptala, jaký měl motiv svého činu, odpověděl tiše, se vší možnou pokorou: „To je přece normální, že si lidé pomáhají. To by přece udělal každý“.

Děkujeme panu Vladimiru Nedićovi za jeho dobré srdce a za jeho dar. A děkujeme také MLS Holice za dlouholetou spolupráci a podporu dětí v péči naší nadace.