Chraňme anděly,

naše Nadace Malý Noe pomáhá nemocným dětem a dobře víme, jak jsou to křehcí a zranitelní andělé. V dnešní době prudkého šíření zákeřné nemoci covid-19 jsou tyto děti, podobně jako všichni slabí, nemocní a staří lidé ohroženi na životech.

Proto se na vás obracím s prosbou, abychom se všichni semkli a společně bojovali proti této pandemické nemoci. Prosím, nosme roušky. A když je nemáme, tak alespoň šátek nebo něco podobného přes nos a ústa. Víme, že nás samotné neochrání, ale výrazně sníží možnost přenosu onemocnění na jiné lidi, pokud už jsme sami infikováni. A pokud budeme takto chránit své okolí všichni, budeme sami chráněni!

Vzpomeňte na knížete Svatopluka a jeho syny. Sám nezmůžeš nic, ale pokud se spojíme, pandemii porazíme!

Děkuji vám

Jaroslav Strejček

Za tým Nadace Malý Noe