Tým naší nadace přeje všem dětem a také všem podporovatelům naší nadace krásné svátky velikonoční. Zamysleme se nad poselstvím Velikonoc a oslavme je s láskou v srdci.