Společnost Vault 42 nabídla naší nadaci umístění dětí z náhradní péče do jejich přímestského tábora v Olomouci.
Nabídku jsme předali olomouckým organizacím poskytující náhradní péči a výsledkem této spolupráce je umístění dvou dětí do tábora.
Děti si vybrali kurz „Kresba a grafika“.Tak ať se líbí! A Vautu 42 moc děkujeme!