Dne 16.12. 2013 proběhla na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dobročinná studentská vánoční burza. Do burzy darovali předměty převážně studenti a vyučující Právnické fakulty, nakonec se sešlo odhadem přes 300 různých předmětů od knih, přes bižuterii, keramiku až třeba po klávesnici či švihadlo. V závěru burzy se také prodával vánoční punč.
Studenti a vyučující doporučili čtyři projekty neziskových organizací, které se ucházely o výtěžek z této burzy. Každý, kdo si na vánoční burze něco koupil, získal možnost hlasovat pro jeden projekt. Za Nadaci Malý Noe jsme prostřednictvím studentů navrhli projekt na pomoc pro malého Pavlíka, jehož zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou péči a tudíž i peněžní prostředky.
Na burze se nakonec v průběhu celého dne vybralo přes 26.000,- Kč, což předčilo i největší očekávání. Při konečném sčítání hlasů získal největší podporu malý Pavlík a k němu i putovala polovina veškerého výtěžku z burzy. Zbytek výtěžku si rozdělily projekty Obědy pro děti a pomoc zvířecím útulkům. “Slavnostní” předání darovacího certifikátu Pavlíkovi a jeho babičce spojené s prohlídkou fakulty proběhlo 7.2. 2014. Na fotografii je Pavlík s členem čestného výboru naší nadace panem Martinem Tomaštíkem a studentkou Právnické fakulty UP slečnou Eliškou Petrtýlovou.