Mezi největší problémy, které musí mladí lidé, kteří opouští dětské domovy, řešit, je jejich bydlení. Mnohdy hrozí, že takovýto mladý člověk může skončit na ulici. Iniciativou “zdola” začaly při některých dětských domovech vznikat byty tzv. startovacího bydlení. Jeho pořízení i financování provozu je zcela odděleno od financování provozu dětských domovů a nemá se zřizovatelem DD nic společného. Bývalý klient DD však ve startovacím bytě může nadále využít podporu vychovatelů z DD a je pod jejich občasnou kontrolou. Kromě faktu, že má kde bydlet, je však největším přínosem startovacího bydlení skutečnost, že bývalý klient DD se stává nájemníkem startovacího bytu a platí tedy nájemné a spotřeby energií a učí se tak přímo v praxi žít samostatně, přičemž se může na DD obracet s prosbami o radu.

Naše nadace podporuje vznik startovacích bytů. Podpořili jsme tak už startovací byt při DD Olomouc a nyní začínáme ve spolupráci s DD Přerov a Magistrátem města Přerova připravovat vznik startovacího bydlení při DD
Přerov. Naším společným cílem je uvést první startovací byt při DD Přerov do provozu do konce letošního roku.

STARÝ STAV

NOVÝ STAV